Mijn aanbod

Laten we elkaar ontmoeten, elkaars verhalen horen, delen en potentie zien. Want daarin ligt de sleutel tot verandering en dat leidt tot nieuwe oplossingen. Die moet je gezamenlijk bedenken en vervolgens: aan de slag!

Het EETschap faciliteert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De projecten waar Het EETschap aan werkt zijn praktisch en direct toepasbaar en hebben hun uitwerking op meerdere terreinen; op sociaal vlak én op ecologisch vlak.

Ik richt me onder andere op:
· De overheid en alle andere overheidsinstanties die zoeken naar een manier om de gezondheid verbeteren, maar er niet in slagen om inwoners met een lage sociaal economische positie te bereiken of te betrekken bij besluitvorming.  
· Het bedrijfsleven (producenten en brancheorganisaties) dat zoekt naar een duurzame manier om gezond voedsel te produceren, met het oog op de toekomst gericht.
· Denktanks waarin nagedacht wordt over het herinrichten van het voedselsysteem, ter bevordering van de gezondheid en de leefomgeving.

Wat ik voor jou kan doen:
· Beleidsmakers en inwoners met een lage sociaal economische positie bij elkaar brengen en ondersteunen bij het gezamenlijk maken van een programma, dat uitgaat van de behoeften van inwoners en dichter bij het doel komt van de beleidsmakers. Bijvoorbeeld acties die de doelgroep daadwerkelijk bereiken en iets teweeg brengen of veranderen.
· Een dialoog tussen unusual suspects op gang brengen, waardoor er nieuwe oplossingen voor oude problemen ontstaan.
· Creatieve werksessies begeleiden om input op te halen die leiden tot nieuwe oplossingen.
· Een gesprek in goede banen leiden als moderator voor je symposium of congres. Of als spreker over thema’s als een inclusief voedselsysteem, eten en integratie, eetculturen of de toekomst van ons voedsel.

Ik kom graag langs om te bekijken wat ik voor jou kan betekenen.