Roadmap next economy - greenport wo

Hoe zorgen we voor een toekomstbestendig regionaal tuinbouwcluster? Die vraag beantwoordt de Roadmap Next Economy Greenport.

Onder leiding van transitieprofessor Jan Rotmans (DRIFT-EUR) onderzoeken frisdenkers van binnen en buiten de tuinbouwsector, waaronder Het EETschap, nieuwe verdienmodellen voor bedrijven in de Greenport. Inmiddels zijn er 5 sessies geweest over deze Roadmap. 

In mei 2018 zullen de ideeen gepitcht worden. 

Opdrachtgever: Greenport WO / DRIFT
Periode: mei 2017 - heden
Tags: #Glastuinbouw #Kassen #Toekomstvisie #Brainstorm