Leestip: "de groene elite"

"Een duurzame levensstijl blijft vaak beperkt tot een gegoede bovenlaag. De 88.000 abonnees van Trouw zullen zich ongetwijfeld zorgen maken over het milieu, maar of dat geldt voor de 1,3 miljoen lezers van De Telegraaf is maar de vraag". Aldus Jaap Tielbeke in bijgevoegd artikel.

De ecologische maatschappelijke vraagstukken kun je niet los zien van de bredere sociale uitdagingen in onze samenleving. Dat het allemaal duurzamer moet, mag duidelijk zijn, maar hoe zorgen we ervoor dat dat maatschappelijk breed gedragen wordt? Dat iedereen uit alle lagen van de bevolking daar bij betrokken wordt? En er op zijn/haar eigen manier een steentje bijdraagt aan die verduurzaming? 
Met Het EETschap zet ik me hiervoor in. Dit doe ik door ontmoetingen tussen unusual suspects te organiseren en verhalen te delen om zo samen tot creatieve en toepasbare oplossingen te komen. Oplossingen die tegemoet komen in de behoeften van de midden- en lagere klasse en tegelijkertijd verduurzaming binnen verschillende sectoren teweeg brengen.

Datum: Januari 2018