• Presentatie: Roadmap Next Economy greenport
  • Presentatie: Roadmap Next Economy greenport
  • Presentatie: Roadmap Next Economy greenport

Presentatie: Roadmap Next Economy greenport

De Roadmap Next Economy Greenport West-Holland 2050 is gepresenteerd. Dat gebeurde tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het World Horti Center.

Een van de sprekers was transitieprofessor Jan Rotmans die samen met verschillende ondernemers, waaronder Het EETschap, de Roadmap Next Economy Greenport richting heeft gegeven. 

Het afgelopen jaar vond een 5-tal zogenoemde Arenasessies plaats. Dit leidde tot een nieuwe toekomstvisie op de greenport als icoon van de nieuwe, circulaire, digitale economie. Die toekomstvisie – met bijbehorende ‘streefbeelden’ – en de route daarheen – de zogenoemde ‘transitiepaden’ – is uitgewerkt in de vorm van innovatie- en doorbraakprojecten en een investeringsstrategie voor de korte en de lange termijn.

Op maandag 9 april werd deze visie gepresenteerd in het Rabotorium van het World Horti Center in Naaldwijk. Eén van de daaruit voortgekomen business ideeen is het basisvoedselinkomen dat ook werd gepresenteerd. 

Benieuwd wat het project 'Basisvoedselinkomen' inhoudt? Houd de website in de gaten. Wil je meer weten over de Roadmap Next Economy Greenport? Hier lees je er meer over.

Datum: 14 april 2018