• Marielle Hornstra

Marielle Hornstra

Projectbegeleiding, conceptontwikkeling, inhoudelijke en strategische advisering.

Mariëlle werkt als freelance project- en procesbegeleider in het sociale domein. Met haar kennis van psychologie en ervaring in publieke gezondheid, zorg en welzijn geeft zij de projecten van het EETschap mede vorm. Mariëlle is vaardig in het organiseren van events (TEDxYouth, Changemaker Challenges), begeleiden van projecten gericht op verandering en het faciliteren van groepsgesprekken. 

Meer over Mariëlle lees je hier