• Food & future mbo-4

Food & future mbo-4

Nieuwe opdracht Food Up Brabant: Verbinder tussen de nieuwe mbo opleiding Food and Future van ROC West-Brabant en de Brabantse Agrofood

In augustus 2019 start in Breda de nieuwe mbo-4 opleiding ‘Food and Future’. Het Cingel College en het Prinsentuin College hebben de handen ineen geslagen om deze opleiding, die over de hele voedselkolom gaat, aan te bieden. De opleiding richt zich op het eten van de toekomst, duurzaamheid, gezondheid, voedselbereiding en smaak, PR en marketing. De studenten leren om zowel consumenten als bedrijven te adviseren over consumptie dan wel productie van verantwoorde voeding. Zij ontwikkelen een kijk op de hele voedselketen: van herkomst tot bereiding en verwerking. Trends en maatschappelijke ontwikkelingen krijgen een prominente plek in het curriculum van ‘Food and Future’.

Om vorm te geven aan dit nieuwe curriculum dat gericht is op gezond, eerlijk en smaakvol voedsel (en het systeem dat daarvoor nodig is), is structurele en duurzame samenwerking met de agrofoodsector essentieel. Partnerships met ondernemers in de agrofood en aanpalende sectoren zorgen er voor dat:

  • Studenten met échte vraagstukken van bedrijven aan de slag kunnen, praktijkkennis en ervaring opdoen en er een betere aansluiting tussen opleiding en bedrijfsleven is.
  • Bedrijven gebruik kunnen maken van de frisse blik van studenten en daarmee vernieuwing realiseren.
  • Bedrijven meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum en de uitvoering van het onderwijs.
Om deze partnerships te realiseren, zal Dalila de colleges namens Food Up Brabant de komende maanden ondersteunen. Haar rol is die van makelaar: zij verbindt het onderwijs aan het bedrijfsleven, het Food Up netwerk en andere interessante partners. Dalila verkent mogelijkheden, legt de eerste contacten en zorgt voor verbinding tussen docenten en ondernemers. Daarnaast denkt zij mee over het future-proof maken van de opleiding: hoe zorgen we ervoor dat de studenten kijk hebben op de grote veranderingen in het voedselsysteem en hun rol daar in, wie uit het netwerk van voedselveranderaars kan bijdragen aan het curriculum en hoe kan samenwerking met het hbo geïntensiveerd worden?

Meer informatie over de opleiding vind je hier