• Adviseur wijkgebouw Huis van de Heuvel

Adviseur wijkgebouw Huis van de Heuvel

In opdracht van de gemeente Breda begeleidt Dalila de komende maanden het bestuur van het wijkgebouw bij bedrijfsvoering, opbouw van partnerships en inhoudelijke programmering.

Van december 2018 tot en met juni 2019 is het EETschap als adviseur betrokken bij wijkgebouw Huis van de Heuvel in Breda. Doel van de begeleiding is dat het wijkgebouw meer op eigen benen komt te staan. Dalila werkt met het bestuur en personeel onder andere aan:

  • gezonde bedrijfsvoering: lagere kosten, meer inkomsten, verbeterde werkprocessen
  • verbeterde relaties met wijkpartners, opbouwen van een community in de Heuvel
  • verbreden van de inhoudelijke programmering zodat het wijkgebouw aantrekkelijk wordt voor allerlei doelgroepen in de wijk.
  • versterken en vernieuwen van het bestuur, betrekken van de jongere generatie.