Het Eetschap partner van SDG Nederland

Vijf jaar geleden hebben de Verenigde Naties de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen gelanceerd. Dit zijn de doelen die elk land ter wereld zou moeten nastreven om te bereiken voor 2030. Deze 17 doelen zijn met elkaar verbonden en ontworpen als blauwdruk voor een betere en duurzaam toekomst voor iedereen. 

Met nog 10 jaar te gaan wil SDG Nederland een extra boost geen aan de aandacht voor SDG’s binnen Nederland en daarbuiten. Ze lanceerden de video ‘Create a Better World Together’.

Als partner draagt Het Eetschap graag een steentje bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen én aan het filmpje. Met onze projecten streven we ernaar om aan meerdere van deze doelen te werken. Vier van de belangrijkste doelen waar Het Eetschap aan werkt zijn: geen honger, goede gezondheid, (kansen) gelijkheid en verantwoorde en duurzame productie. Zo werken wij aan een sociaal voedsellandschap.