Visie

Stichting Het Eetschap gelooft dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het verduurzamen van het voedselsysteem. Want iedereen, ongeacht afkomst, opvoeding of achtergrond, heeft kennis over voedsel. En die kennis zetten wij in om te werken aan een sociaal en gezond voedsellandschap. 

We bedenken geen plannen vanachter ons bureau. We gaan in gesprek. We onderzoeken met de mensen, die verkeren in een kwetsbare positie, welke kennis en vaardigheden ze in huis hebben én hoe we die kennis en vaardigheden het beste kunnen inzetten om hun eigen doelen te bereiken. Zo vinden we samen oplossingen voor voedsel- én sociale vraagstukken.  

Visie_1
Visie1_1


Stichting Het Eetschap levert een bijdrage aan een inclusieve maatschappij, met gezonde en betaalbare voeding voor iedereen. Zodat iedereen de kans heeft om zich te ontwikkelen en aansluiting kan vinden bij de samenleving. Ook dragen we bij aan een duurzame productie van ons voedsel. En dat doen we door mensen uit alle lagen van de bevolking daarbij te betrekken. 

Onze projecten dragen bij aan het sociale voedsellandschap dat wij voor ogen hebben. Wil je weten wat we precies doen? Bekijk dan onze projecten.