“Het Eetschap werkt aan een sociaal voedsellandschap waarin iedereen de kans krijgt om goed te eten en mee te doen”.

Stichting het Eetschap werkt op vernieuwende wijze aan meer diversiteit in het voedsellandschap. We ontwikkelen projecten; in opdracht of op eigen initiatief. Maar altijd samen met de doelgroep. We belichten de menselijke kant van vraagstukken. Alleen als dáár aandacht voor is, gaan we elkaar beter begrijpen en kunnen we in gezamenlijkheid werken aan een sociaal voedsellandschap. Een voedsellandschap waarin iedereen de kans krijgt om goed te eten en mee te doen. 

Meer weten? Bekijk onze projecten Wortel Schieten, Je Moeder!, de Voedselapotheek Wijkaanpak en De Kookchallenge.

ACTUEEL NIEUWS