Team

Het Eetschap bestaat uit oprichter en directeur Dalila Sayd en een diverse groep professionals met ieder hun eigen expertise. Wat we gemeen hebben? We vinden het allemaal belangrijk dat iedereen in onze samenleving mee kan doen en we geloven in de verbindende kracht van eten. Per project wordt een passend team samengesteld. Het gezamenlijke doel is altijd: werken aan een sociaal voedsellandschap.

Dalila heeft een grote passie voor eten. Gedreven door maatschappelijke uitdagingen zoals inclusie, gezondheid, (sociale) ongelijkheid en het klimaat startte ze tijdens haar studie Food Design & Innovation, in 2014, Het Eetschap. Een duurzaam voedselsysteem is voor haar pas succesvol als het ook een sociaal systeem is, waarin goed eten voor iedereen toegankelijk is.  Haar achtergrond als kok in de keukens van Michelin restaurants komt daar goed bij van pas. 

Dalila’s drijfveren komen voort uit haar jeugd. Ze is opgegroeid in een gezin met een alleenstaande moeder met zes kinderen. Er was niet veel geld en Dalila heeft toen ervaren dat goede voeding en gezondheid essentieel zijn om aan te kunnen sluiten bij de samenleving. En dat kan alleen als goed en gezond eten voor iedereen toegankelijk is. 

Daar maakt ze zich sterk voor. Als schakel tussen verschillende groepen en als bruggenbouwer die werelden weet te verbinden.

Creatief denker Goswin tilt elk plan naar een hoger niveau. Zij zorgt voor heldere communicatie en een concrete aanpak. Heb je een persbericht nodig? Dan zet Goswin in een handomdraai de kernboodschap op papier. 

Naast communicatie-adviseur is ze ook expert op het gebied van laaggeletterdheid en taalontwikkeling. In al onze projecten zoekt ze daarom naar mogelijkheden om onze doelgroep aan het lezen en schrijven te krijgen.  

Betrokken bij: Je Moeder!, Wortel Schieten en De Kookchallenge

Waar Mariëlle van wakker ligt? Het gebrek aan samenwerking en dialoog in het sociale en publieke domein. Mariëlle fungeert als vaste sparringpartner van het Eetschap. Lopen we even vast? Marielle weet altijd raad. Mariëlle is vaardig in het begeleiden van projecten gericht op verandering en het faciliteren van groepsgesprekken. 

Mariëlle werkt als freelance project- en procesbegeleider in het sociale domein. Met haar achtergrond als gedragswetenschapper en ervaring in publieke gezondheid, zorg en welzijn geeft zij de projecten van Het Eetschap mede vorm. Vanuit haar eigen onderneming, Let’s Team Up! werkt ze aan een mooiere wereld. Waarin mensen samen oplossingen vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Met de mensen waar het om draait aan tafel. 

Betrokken bij: Het Eetschap algemeen

Naomi studeerde af aan de Design Academy Eindhoven. In haar werk zoekt ze altijd de verbinding tussen voeding en gezondheid. Haar kracht ligt bij het bedenken van creatieve concepten en productontwikkeling door middel van creatieve sessies. Met haar talent voor vormgeving heeft zij een uitgesproken en herkenbare identiteit voor de Voedselapotheek Wijkaanpak neergezet. Ze maakt kennis over gezond eten visueel toegankelijk voor de gebruiker. 

Haar onderneming de Voedselapotheek is een platform voor ontwerpers en beleidsmakers die samen werken aan nieuwe verbindingen tussen voedsel en gezondheid. Dat doet zij door het organiseren van bijeenkomsten voor beleidsmakers en het ontwikkelen van gezonde producten voor bedrijven en organisaties. 

Project: Voedselapotheek Wijkaanpak

Info volgt 

Sam volgt de MBO opleiding Verkoop in Breda. Deze bezige bij loopt stage bij een sneakerwinkel én heeft een bijbaan bij de Kookzaak. 

Bij Het Eetschap is Sam ons manusje-van-alles. Het samenstellen van pakketten voor de kookchallenge, ophalen van drukwerk of het bezorgen van pakketjes: Sam fixt het. 

Met zijn vlotte babbel legt hij makkelijk contact. Zijn creatieve oplossingsgerichte insteek levert een waardevolle bijdrage in veel projecten van Het Eetschap.

Suzanna adviseert  bewonersinitiatieven en startende sociale ondernemingen. Ze is deskundig in het schrijven van projectvoorstellen en begrotingen. Haar ervaring als fondsen–beoordelaar komt daarbij goed van pas. Met haar achtergrond als cultureel antropologe kijkt ze vanuit verschillende perspectieven naar de vraagstukken die er liggen. Suzanna kijkt over grenzen heen en wordt blij van het werken aan verbindende projecten waarin de mens en zijn beweegredenen centraal staan. 

Ze is gek op eten en altijd op zoek naar nieuwe manieren om gezond eten voor iedereen beschikbaar te maken. Daarnaast zet ze zich in voor gelijke kansen voor jongeren. Ze is actief in diverse netwerken rondom verduurzaming van het voedselsysteem en betrokken bij verschillende Rotterdamse wijkinitiatieven. 

Betrokken bij: Je Moeder!

Bestuur*

VoorzitterVeerle kent de voedselketen door en door. In haar werk denkt ze mee met boeren, overheden, onderwijs, ondernemers en consumenten. Ze stelt vragen, brengt ideeën en haalt ze op, houdt spiegels voor en knoopt netwerken aan elkaar. Alles voor een sociaal voedsellandschap.  

Penningmeester. Owen heeft ruim 20 jaar ervaring in het bankwezen. In zijn boek Heartful Banking (2013) beschrijft hij zijn visie op de toekomst van het bankwezen. Onlangs publiceerde hij zijn nieuwe boek ‘de ondernemers vlieger’, daarnaast is hij werkzaam als zelfstandig adviseur. Bij Het Eetschap zet hij zijn kennis in voor de ontwikkeling van de stichting.

Secretaris. Majda is journalist. Altijd geïnteresseerd en nieuwsgierig in mensen. Wil nieuwe dingen leren en ontdekken en heeft een megagrote passie voor eten. Bij Het Eetschap denkt ze mee over de communicatiestrategie. Het is Majda die ervoor zorgt dat de visie van Het Eetschap breed uitgedragen wordt.

Algemeen bestuurslid. Michael is de oprichter van BOON Food concepts en kent de plantaardige voedingsmiddelenindustrie van binnen en van buiten. Als succesvolle ondernemer kent hij de waarde van goede sparringpartners en die rol vervult hij ook graag bij het Eetschap.

*Het bestuur doet haar werk onbezoldigd

Samenwerkingen

Met gebundelde krachten maak je meer impact! Daarom werkt Het Eetschap actief samen met verschillende organisaties uit het onderwijs, de zorg, het sociaal domein en de agri-food sector. Samen werken we aan een sociaal voedsellandschap.

Zie jij kansen om samen te werken aan een sociaal voedsellandschap? Neem contact met ons op!

Financierders

Verschillende fondsen en overheden maken het mogelijk onze projecten te ontwikkelen en dragen op deze manier bij aan een sociaal voedsellandschap.