Team

Het Eetschap bestaat uit oprichter en directeur Dalila Sayd en een diverse groep professionals met ieder hun eigen expertise. Wat we gemeen hebben? We vinden het allemaal belangrijk dat iedereen in onze samenleving mee kan doen en we geloven in de verbindende kracht van eten. Per project wordt een passend team samengesteld. Het gezamenlijke doel is altijd: werken aan een sociaal voedsellandschap.

Bestuur*

*Het bestuur doet haar werk onbezoldigd

Samenwerkingen

Met gebundelde krachten maak je meer impact! Daarom werkt Het Eetschap actief samen met verschillende organisaties uit het onderwijs, de zorg, het sociaal domein en de agri-food sector. Samen werken we aan een sociaal voedsellandschap.

Zie jij kansen om samen te werken aan een sociaal voedsellandschap? Neem contact met ons op!

Financierders

Verschillende fondsen en overheden maken het mogelijk onze projecten te ontwikkelen en dragen op deze manier bij aan een sociaal voedsellandschap.