Werkwijze

Aan de basis van alle projecten van Het Eetschap liggen de volgende uitgangspunten: 

Ieder mens heeft kennis en voegt waarde toe
Wij gaan in gesprek met mensen uit alle lagen van de samenleving. Gelijkwaardigheid en oprechte interesse in de ander staan altijd centraal. We leren van elkaar door samen te koken, eten en naar elkaars verhalen te luisteren. Met de kennis die boven komt drijven, gaan we aan de slag. Zo creëren we samen duurzame en gezonde eetgewoonten, die passen bij wat mensen belangrijk vinden. 

Een sociaal voedsellandschap overstijgt bestaande sectoren
Sociale uitdagingen en voedselvraagstukken zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Daarom werken wij samen met partijen uit de agrifoodsector, het onderwijs, cultuur, zorg en welzijn. werkwijze_1
werkwijze2_1

Voeding is slechts één stukje van de puzzel
We kijken altijd naar het totale plaatje. Of iemand kiest voor gezond eten of ongezondere alternatieven, heeft niet alleen te maken met kennis en vaardigheden. Ook geld, de inrichting van de (voedsel)omgeving, overtuigingen en het sociale netwerk spelen een rol. In onze projecten kijken we altijd naar het geheel en hoe we dit totale plaatje in positieve zin kunnen beïnvloeden. 

Klein beginnen, groot denken
Onze projecten laten zien dat het anders kan, dan het nu in Nederland vaak gaat. We laten zien dat mini-revoluties op het gebied van de eiwittransitie, voedselverspilling en leefstijl mogelijk zijn. We benutten kennis van onderop, leggen verbindingen en inspireren daarmee de agrifoodsector, het sociaal domein en het onderwijs. We streven ernaar dat de projecten van Het Eetschap onderdeel worden van het Nederlandse systeem, zodat we op grote schaal kunnen werken aan een sociaal voedsellandschap.