Project Je Moeder! van start

Na een lange tijd van voorbereidingen gaan we volgende week van start met het project Je Moeder!

We verzorgen voedseleducatie voor groep 8 leerlingen van drie Bredase basis(en weekend)scholen. Samen met hun ouders leggen de kinderen hun familierecepten vast die we samenbrengen in een klassenkookboek. Als kinderen en ouders samen bezig zijn met eten, biedt dat een kans om samen te leren over voeding en gezondheid. Zo gebruiken we de eetcultuur als verbindende factor tussen kind, ouder en school. Want ouders koken het lekkerst en daar mogen kinderen trots op zijn! Bovendien stimuleren we hiermee de relatie tussen kind, ouder en school.

Afgelopen week vond de kick off van Je Moeder! met samenwerkingspartners Avans Hogeschool, Nieuwe Veste en studenten plaats. 9 studenten van Voeding & diëtetiek, PABO en Social Work en een fotograaf gaan de komende maanden met zo’n 90 leerlingen en hun ouders in gesprek over gezond eten en ouderbetrokkenheid. Vooraf krijgen de studenten een training van lector Onderzoeker Christa Nieuwboer over Participatief Actie Onderzoek. De output gebruiken we om het programma voor op het Voortgezet Onderwijs te ontwikkelen. Ook daar wordt gewerkt aan het vergroten van voedselvaardigheden onder scholieren, doen scholieren onderzoek naar hun familierecept en halen we zo hun ouders de klas in. 

‘Je Moeder!’ wordt mogelijk Gemeente Breda, JOGG Breda en Jong Leren Eten.

Het Logo van Je Moeder! is ontworpen door Goedzooi.

#Voedseleducatie #Eetculturen #Ouderbetrokkenheid #Taalvaardigheid

#JeMoeder! #JeVader!