Bredaas Lokaal Preventieakkoord

Op 21 januari ondertekenden meer dan 30 partijen het Bredaas Lokaal Preventieakkoord. Het Eetschap is één van deze partijen. Samen – mét inwoners! – gaan we Breda gezonder maken. 

Op 12 november 2020 hebben verschillende organisaties en professionals zoals huisartsen, kinderopvang, bedrijven, jeugdwerkers, zorg- en welzijnsorganisaties, sportaanbieders en voedingsdeskundigen met elkaar gesproken over de manier waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde leef- en werkomgeving en het voorkomen en tegengaan van overgewicht. Die gesprekken hebben tot 28 concrete werkafspraken geleid die zijn opgenomen in het akkoord.

De gemeente Breda zet met een Lokaal Preventieakkoord in op 1. Gezond ouder worden, 2. gezonde werknemers en werkgevers en 3.‘Hoge Vucht’,

Het Eetschap richt zich op thema 3 van het akkoord: gezonde inwoners in de Hoge Vucht. Wat gaan we concreet doen?

1. We onderzoeken hoe we samen met andere partijen bij kunnen dragen aan een gezonde leefstijl in de wijk.

2. We organiseren kookchallenges waarin kinderen en jongeren leren over gezond en duurzaam eten. Ouders worden bij deze challenges betrokken. We onderzoeken of er manieren zijn om groenteboxen structureel, gedurende een langere periode aan te bieden aan gezinnen die dit goed kunnen gebruiken. Op die manier stimuleren we groenteconsumptie. Door lokale producenten te betrekken, bevorderen we een duurzame, korte keten.

Wethouder Miriam Haagh over het belang van de samenwerking tussen de Bredase partijen: “Het belang van werken aan een gezonde omgeving voor inwoners en werknemers wordt door iedereen gezien en gevoeld. Zeker in deze corona-periode worden een goede weerstand en het maken van gezonde keuzes extra onderstreept. Naast gezond eten, bewegen en bijvoorbeeld water drinken, is goed in je vel zitten en veerkracht belangrijk voor je gezondheid. Daarvoor zijn ook elementen als sociaal contact, zingeving en meedoen aan de maatschappij relevant. Wie goed in zijn vel zit, kan makkelijker gezonde keuzes maken.”

Vanwege Corona werd de ondertekening van het Bredaas Lokaal Preventieakkoord op een bijzondere manier gedaan. Check de link voor de aftermovie van de ondertekening.