Afronding Je Moeder!

 

In oktober ’21 is Stichting Het Eetschap gestart met de uitvoering van het project Je Moeder! In deze verkennende fase is op 2 basisscholen in Breda (Okba Ibnoe Nafi en KBS De Wisselaar) en bij Weekendschool Petje af een educatief programma uitgevoerd, waarin de eetcultuur van de kinderen centraal stond. Het doel van het programma, dat uiteindelijk deels in groep 8 en deels in de eerste klas van VMBO zal plaatsvinden, is het vergroten van de ouderbetrokkenheid in het Bredase onderwijs.

Resultaten

Het meest tastbare resultaat van deze eerste fase op het primair onderwijs zijn de drie prachtige kookboeken gevuld met familierecepten van de leerlingen. Ze leverden deze recepten aan als huiswerkopdracht bij de lessen over gezond en duurzaam eten. Deze lessen zijn erg goed ontvangen, juist door de focus op de eetculturen. Het werd heel duidelijk dat zowel kinderen, als ouders het leuk vinden om over hun cultuur te vertellen én dat het gezamenlijk eten zorgt voor verbinding. Stichting Het Eetschap gaat het educatieve programma verder uitwerken als los project, dus onder een andere naam dan Je Moeder! Namelijk De Mond Vol! 

Terwijl er samen gegeten werd en recepten en persoonlijke verhalen gedeeld werden, stelden we ouders vragen over hun rol bij het onderwijs van hun kind. We onderzochten waar hun behoeften en verwachtingen liggen met betrekking tot het voortgezet onderwijs en werkten aan een groter bewustzijn over betrokkenheid bij school. Tijdens de gesprekken kwamen er andere punten aan de orde die eerst geadresseerd zullen moeten worden. Op de basisscholen wordt er nauwelijks gepraat over wat leerlingen kunnen verwachten en de informatie van de middelbare scholen richt zich eigenlijk enkel op de schoolkeuze. Het belangrijkste punt van aandacht is dat ouders én kinderen behoefte hebben aan een plek waar ze terecht kunnen met vragen en zorgen over de eerste periode op de middelbare school. Er is behoefte aan een initiatief dat zorgt voor een zachte landing op het vmbo, voor zowel de ouders als de leerlingen. De betrokken scholen ontvangen hierover aanbevelingen van Stichting Het Eetschap.

Meer lezen over onze bevindingen en aanbevelingen? Check dan hier het eindrapport.