• Voedselapotheek Wijkaanpak
  • Voedselapotheek Wijkaanpak
  • Voedselapotheek Wijkaanpak

Voedselapotheek Wijkaanpak

Voor de Voedselapotheek wijkprojecten bundelen Naomi en Dalila hun krachten en ontwikkelden een wijkaanpak om de kennis die zij hebben direct in de wijken toe te passen en samen met wijkbewoners aan de slag te gaan. Met de Voedselapotheek Wijkprojecten werken zij aan een sociaal én gezond voedsellandschap.

De Voedselapotheek vind het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk een gezond leven kunnen leiden. 

In de wijkprojecten werken we met verschillende partijen en netwerken aan een gezonde voedselomgeving, zodat de gezonde keuze ook de makkelijke keuze wordt. We willen laten zien dat gezond eten lekker, makkelijk en betaalbaar kan zijn. We leggen verbindingen tussen lokale boeren, voedselaanbieders, gezondheids- en welzijnsorganisaties, ontwerpers en inwoners. We creëren een fysieke plek in de wijk waar die partijen samenwerken aan dit thema. 

In 2019 is er een eerste pilot van de Voedselapotheek geland in de wijk de Valuwe in Cuijk, genaamd Voedselapotheek Verdeliet (vernoemd naar de locatie: Wereldtuin Verdeliet in de wijk). Deze eerste pilot kon gerealiseerd worden door een bijdrage van het project Samen Goed Eten (een initiatief van Het EETschap en Diana van Bokhoven). GGD Hart voor Brabant is hoofd-financierder van Samen Goed Eten. Meer info over voedselapotheek Verdeliet vind je op www.voedselapotheek.nl