Je Moeder!

"Als kinderen en ouders samen koken, biedt dat een kans om samen te leren over voeding en gezondheid”

Met het project Je Moeder! vergroten we de ouderbetrokkenheid aan het einde van de basisschool en op het VMBO. Scholieren krijgen voedseleducatie, doen onderzoek naar familierecepten en halen zo hun ouders de klas in. Dat zorgt voor een positief leerklimaat, waarin iedereen met plezier naar school kan gaan en daarin gesteund wordt door zijn of haar ouders.

Aanleiding
De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen een spannende stap. Als kind heb je hierbij de support van je ouders nodig. Maar voor ouders is de middelbare school ook nieuw en onbekend terrein. Voor een grote groep ouders, vaak praktisch opgeleid en anderstalig, zijn de informatieavonden en ouderbijeenkomsten niet de juiste manier om te zorgen voor betrokkenheid. Deze ouders haken af en daardoor missen hun kinderen thuis de support die ze zo nodig hebben. 

Je-moeder1_1
Je-moeder2_1

Het project
Met het project Je Moeder! vergroten we de ouderbetrokkenheid. We starten aan het einde van de basisschoolperiode en het project loopt door in het eerste jaar van het VMBO.  

We gebruiken de eetcultuur als verbindende factor tussen ouder en kind. Want je ouders koken het lekkerst en daar mag je trots op zijn.

Tijdens de eerste fase van het project, als de kinderen in groep 8 zitten, ligt de focus op voedseleducatie. Door samen te koken en onderzoek te doen naar de herkomst van ingrediënten werken we  gezondheidsvaardigheden en de kennis over gezond eten. Ook gaan we in deze fase in gesprek met ouders om te kijken welke verwachtingen en behoeftes zij hebben om te komen tot een goede band met de middelbare school. Het doel is een gelijkwaardige samenwerking tussen ouders en school, want dit vergroot de kans op optimale ontwikkeling en ontplooiing van het kind. Zo creëren we een positief leerklimaat, waarin iedereen met plezier naar school kan gaan en daarin gesteund wordt door zijn of haar ouders. 

Tijdens de tweede fase van het project, als de kinderen zijn doorgestroomd naar de middelbare school, gaan ouders en kinderen samen koken. Zo wordt de onderlinge band sterker. Die band is cruciaal in deze spannende en bepalende fase. Als de kinderen met hun ouders het familierecept gaan uitschrijven, is dat ook gelijk een haakje om het niveau van het Nederlands van de ouders bespreekbaar te maken. Hebben zij daar misschien hulp bij nodig?

“WHAT’S IN A NAME? De uitroep Je Moeder! wordt door jongeren vaak gebruikt om een ander te provoceren. In dit project spelen we daar mee en geven we het een positieve draai: Je moeder en/of vader (of tante, oom en opa en oma) weet hoe je lekker kookt, daar kun je trots op zijn”.

Nieuws
Meer weten over Je Moeder!? Hier vind je alle nieuwsberichten met betrekking tot dit project.

Je-moeder3_1

Andere projecten:

Voedselapotheek wijkaanpak

We werken met de Voedselapotheek aan een gezonde voedselomgeving. Want wie gezond eet en zich ook gezond voelt, heeft een betere kans zich te ontwikkelen en mee te doen in de maatschappij.

Lees verder »

De Kookchallenge

Met De Kookchallenge leren kinderen (en ouders) in kansarme wijken nieuwe vaardigheden. Ze leren meer over gezond eten en de herkomst ervan en gebruiken dit om groenten van boeren uit de regio om te toveren tot een creatieve en gezonde maaltijd voor het hele gezin.

Lees verder »

Wortel Schieten

Met Wortel Schieten benutten we kennis van mensen uit verschillende culturen om oplossingen te vinden voor voedselvraagstukken. Tegelijkertijd werken we aan de participatie en integratie van deze ‘ontwortelden’.

Lees verder »